Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - "OIP Středočeský kraj - rekonstrukce kotelny" - UKONČENO

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - "OIP Středočeský kraj - rekonstrukce kotelny" - UKONČENO

Publikováno: 5. 1. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební úpravy v budově Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj, sídlem Ve Smečkách čp. 599/29, 110 00 Praha 1.

Poslední dodatečné informace: 19.1.2011

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 1. 2012 v 10 hodin.

Dodatečné informace k veřejné zakázce (19.1.2011):
Dodatečné informace č.3
Příloha dodatečných informací č.3 - Plyn - fitinky

Dodatečné informace k veřejné zakázce (16.1.2011):
Dodatečné informace č.2

Dodatečné informace k veřejné zakázce (10.1.2011):
Dodatečné informace č.1
SÚIP Rekonstrukce kotelny - ZT výkaz výměr
SÚIP Rekonstrukce kotelny - ZT výkaz výměr

Dokumenty k veřejné zakázce:
1) Písemná výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky

2) Zadávací dokumentace vč. příloh a projektové dokumentace
Zadávací dokumentace
Příloha č.1 - Krycí list
Příloha č.2 - Obchodní podmínky
Příloha č.3 - Čestné prohlášení
Příloha č.3 SoD - Rozhodnutí - Stavební povolení
Upozornění pro uchazeče
2.1) Přílohy
Štítek, seznam příloh
2.2) A...Průvodní zpráva
Rekonstrukce kotelny Průvodní zpráva
2.3) B...Souhrnná zpráva
Rekonstrukce kotelny Souhrnná zpráva
2.4) C...Situace stavby
Rekonstrukce kotelny Situace stavby
2.5) D...Dokladová část
Úvodní list
Památkáři
Životní prostředí
Hasiči
Kominík
Hygiena
2.6) E...Organizace stavby
Organizace výstavby
2.7) F...Dokumentace stavby - TZ celková
TZ stavby celková DSR
2.8) PD...Stavební část
Razítko, seznam příloh
Rekonstrukce kotelny text Statik
Rekonstrukce kotelny text TZ Stavební část
Rekonstrukce kotelny vykr Stavební část
2.9) PD...UT ZTI Plyn
Štítek, razítka
2.9.1) Plyn
Rekonstrukce kotelny textTZ plyn
Rekonstrukce kotelny vykr plyn
2.9.2) UT
Rekonstrukce kotelny textTZ UT
Rekonstrukce kotelny vykr UT
2.9.3) ZTI kanal voda
Rekonstrukce kotelny textTZ ZTI kanal voda
Rekonstrukce kotelny vykr ZTI
2.10) PD...EI
Razítko, seznam příloh
Rekonstrukce kotelny text TZ elektro
Rekonstrukce kotelny vykr elektro část 1.
Rekonstrukce kotelny vykr elektro část 2.
2.11) Výkazy výměr
2.11.1) PDF
SUIP Rekonstrukce kotelny - UT - výkaz výměr
SUIP Rekonstrukce kotelny - Plyn - výkaz výměr
SUIP Rekonstrukce kotelny - ZT - výkaz výměr
SUIP Rekonstrukce kotelny elektro MaR
SUIP Rekonstrukce kotelny celkový a stav pol.
2.11.2) XLS
SUIP Rekonstrukce kotelny - UT - výkaz výměr
SUIP Rekonstrukce kotelny - Plyn - výkaz výměr
SUIP Rekonstrukce kotelny - ZT - výkaz výměr
SUIP Rekonstrukce kotelny elektro MaR
SUIP Rekonstrukce kotelny celkový a stav pol.
2.12) Harmonogram prací
Harmonogram prací.

Menu