Zprávy o činnosti SÚIP

Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce obsahují detailní informace o dění v uplynulém kalendářním roce ve všech podstatných úsecích systému Státního úřadu inspekce práce s výjimkou kontrolní činnosti. K vyhodnocení této oblasti jsou určeny roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí.

Menu