Poskytování poradenství

Poskytování poradenství v hlavním městě Praha

Oblastní inspektorát práce v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů: poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek."

${nazev.getData()?has_content?string(

 

Telefonické poradenství lze využít i prostřednictvím bezplatné linky, a to na telefonním čísle 800 606 070. Obslužnost této linky je zajištěna: pondělí, středa 8:00–17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00–14:00.

 Praha

Poradenství: Osobně: pondělí, středa: 8:00–11:00, 12:00–17:00
Telefonicky: pondělí, středa 8:00–17:00
Adresa: Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 (mapa)
Telefon: +420 950 179 310
E-mail: praha@suip.cz

${nazev.getData()?has_content?string(

OZNÁMENÍ

Z důvodu rekonstrukce budovy Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „inspektorát“), Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 s předpokládaným datem zahájení prací od ledna 2024 a předpokládanou dobou trvání 9 měsíců. Z tohoto důvodu bude od 11. 12. 2023 budova pro veřejnost uzavřena.

Pracoviště inspektorátu jsou po dobu rekonstrukce přemístěna na tyto adresy:

1. Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6 – podatelna, sekretariát vedoucího inspektora, odd. inspekce II (vyhrazená technická zařízení a stavebnictví), oddělení inspekce nelegálních zaměstnávání

2. Náměstí Barikád 1122/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 – právní oddělení, oddělení inspekce I (BOZP), oddělení inspekce III (pracovněprávní vztahy)

Poradenství pro klienty bude poskytováno od 11. 12. 2023 na adrese Náměstí Barikád 1122/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, telefon: 950 179 335.

Provoz podatelny bude převeden na adresu: Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6 od 11. 12. 2023.

 

Menu