Novinky

Zúčastnili jsme se školení ELA - CORTE o...

Dne 7. a 8. února 2024 v prostorách Národního dopravního inspektorátu Polské republiky ve Varšavě proběhlo školení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) a Konfederace...

Zjistit více

28. 2. 2024

Kazuistika č. 1: Výbuch zásobníku hořlavé...

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na konkrétních příkladech z naší kontrolní praxe, samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením...

Zjistit více

22. 2. 2024

Státní úřad inspekce práce a Generální finanční...

Opava – Ve dnech 13.–14.2.2024 v Opavě společně jednali experti Státního úřadu inspekce práce a Generálního finančního ředitelství s cílem hledat cesty, jak koordinovaně...

Zjistit více

20. 2. 2024

Inspekce práce představila svou činnost...

Dne 31. ledna na Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj v Praze zavítala již druhá delegace studentů pracovního práva z Nizozemska. Po návštěvě studentů Rotterdamské...

Zjistit více

5. 2. 2024

Inspekce práce nejsou jen kontroly a pokuty,...

Opava – Státní úřad inspekce práce provede za rok téměř 20 tisíc kontrol, provádí šetření příčin a okolností pracovních úrazů, a zároveň zodpoví při bezplatném poradenství...

Zjistit více

23. 1. 2024

Aktivně se podílíme na přípravě celoevropské...

V Lucemburku se ve dnech 16. a 17. ledna 2024 uskutečnilo tzv. školení školitelů v rámci představení kampaně SLIC s názvem „Pracuj bez úrazu“, na které spolupracovali zástupci...

Zjistit více

19. 1. 2024

Novým generálním inspektorem Státního úřadu...

Opava, 5. ledna 2024 – Generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce se stal od 5. ledna 2024 Martin Melecký, dosavadní vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce...

Zjistit více

5. 1. 2024

Státní úřad inspekce práce v loňském roce...

Opava – Státní úřad inspekce práce vedle kontrolní činnosti rovněž poskytuje bezplatné pracovněprávní poradenství veřejnosti. S nejrůznějšími dotazy se na jednotlivé oblastní...

Zjistit více

4. 1. 2024

Vyšel nový Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce

V nejnovějším čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se mimo jiné dočtete o kontrolách zaměřených na zastřené zprostředkování zaměstnání,...

Zjistit více

21. 12. 2023

Státní úřad inspekce práce v letošním roce...

Opava – Za prvních jedenáct měsíců letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 18 952 kontrol. Z tohoto počtu se 7 993 kontrol zaměřilo na dodržování...

Zjistit více

20. 12. 2023

Zúčastnili jsme se zasedání celoevropského...

Ve dnech 25. a 26. října se uskutečnilo v Madridu již 84. zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC). SLIC sdružuje všechny inspekce...

Zjistit více

13. 11. 2023

Úspěšné zkoušky inspektorů

Ve dnech 24.–25. října 2023 proběhly v prostorách Státního úřadu inspekce práce v Opavě inspektorské zkoušky. Celkem se jich zúčastnilo 12 inspektorů ze 7...

Zjistit více

3. 11. 2023

Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik" převzalo...

Praha – Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při řízení podniku povýšená na úroveň ekonomických ukazatelů, to je ve zkratce hlavní důvod pro získání prestižního...

Zjistit více

1. 11. 2023

Třetí letošní číslo Zpravodaje SÚIP právě vychází

Nejnovější vydání Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce nabízí bližší pohled na vývoj pracovní úrazovosti v roce 2022, přibližuje kontrolní činnost SÚIP v oblasti...

Zjistit více

30. 10. 2023

Změna ohlašovacích povinností zaměstnavatelů...

Zaměstnavatelé vysílající své zaměstnance v rámci poskytování služeb do Estonska jsou nyní nově povinni k registraci svých do Estonska vyslaných zaměstnanců použít...

Zjistit více

26. 10. 2023

Osvětová kampaň k prevenci pracovních úrazů žen

V průběhu měsíce října 2023 bude probíhat osvětová kampaň pro ženy pod názvem NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS. Jejím cílem je informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je...

Zjistit více

3. 10. 2023

Vyšlo nové číslo Zpravodaje SÚIP

V nejnovějším čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se dočtete o kontrolách zaměstnanosti v roce 2022, zaujmout vás může článek o legálních a nelegálních formách výkonu...

Zjistit více

15. 9. 2023

Kampaň ELA pro sektor stavebnictví

Jste svým zaměstnavatelem vysláni do České republiky na omezenou dobu?

Zjistit více

14. 8. 2023

Státní úřad inspekce práce letos zrealizoval...

Opava – Za první pololetí letošního roku uskutečnily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 11 044 kontrol. Z tohoto počtu se 4 510 kontrol zaměřilo na dodržování...

Zjistit více

28. 7. 2023

Počet smrtelných pracovních úrazů se v loňském...

Opava – V roce 2022 došlo ke stejnému počtu smrtelných pracovních úrazů jako v předchozím roce 2021 a zůstává tak na nejnižší úrovni za posledních dvacet let. Celkem 83...

Zjistit více

19. 7. 2023

Menu