Údaje o SÚIP

Státní úřad inspekce práce

Adresa: Kolářská 451/13, 746 01 Opava (mapa
IČO: 750 46 962
Telefon: +420 950 179 178
Fax: +420 950 179 199
E-mail: opava@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: cmwaazf

Orgány inspekce práce, tj. Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) a 8 oblastních inspektorátů práce (dále jen „OIP“), jsou kontrolními orgány, jejichž zřízení, postavení, působnost a příslušnost upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Jejich hlavním úkolem je zejména kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

 

SÚIP je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. V jeho čele je generální inspektor. Zároveň je nadřízeným služebním úřadem jednotlivým inspektorátům práce.

 

OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj

 

Mimo kontrolní činnost patří k základním úkolům orgánů inspekce práce i poradenská, konzultační a osvětová činnost. Hlavním cílem orgánů inspekce práce je především prevence, nikoliv samotná represe. To znamená snaha k předcházení negativním jevům na pracovištích, a to např. v podobě vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a havárií technických zařízení. Obecně je tak jejich snahou zajistit co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů, pokud k nim dojde. Jedním z možných způsobů k zajištění prevence na pracovišti zaměstnavatele je i národní program „Bezpečný podnik“, který se snaží o efektivní naplňování právních předpisů České republiky coby zákonných povinností zaměstnavatele.

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 14:00

Jedná se o výkon agendy Státního úřadu inspekce práce ve vztahu k občanům, nikoliv o poradenské dny.

Stanovené poradenské dny nejsou hodinami pro styk veřejností nijak dotčeny.

Menu