Vedení SÚIP

Vedení SÚIP

Jméno a přijmení Funkce Telefon
Mgr. Ing. Rudolf Hahn generální inspektor profesní životopis (175.99 kB) +420 950 179 101
Ing. Jiří Macíček náměstek generálního inspektora profesní životopis (189.73 kB) +420 950 179 151
Ing. Rudolf Chamráth vedoucí Kanceláře generálního inspektora +420 950 179 110
Ing. Pavla Volovecká vedoucí Úseku ekonomicko-správního +420 950 179 121
Mgr. Ing. Alžběta Kellnerová vedoucí Úseku právního +420 950 179 131
Ing. Ondřej Varta, Ph.D. vedoucí Úseku inspekce BOZP +420 950 179 141
Mgr. Dalimila Solnická vedoucí Úseku inspekce PVP +420 950 179 172
Ing. Michal Kubík vedoucí Úseku inspekce NLZ +420 950 179 151
Ing. Martin Duda vedoucí Úseku informatiky +420 950 179 172
Mgr. Blanka Matějková interní auditorka +420 950 179 103

 

Menu