Vedení SÚIP

Vedení SÚIP

Jméno a přijmení Funkce Telefon Mobil
Ing. Martin Melecký generální inspektor  +420 950 179 101 +420 776 639 765
Ing. Jiří Macíček náměstek generálního inspektora profesní životopis (189.73 kB) +420 950 179 151 +420 602 522 594
Ing. Rudolf Chamráth vedoucí Kanceláře generálního inspektora +420 950 179 110 +420 724 249 555
Ing. Pavla Volovecká vedoucí Úseku ekonomicko-správního +420 950 179 121 +420 734 393 967
Mgr. Ing. Alžběta Kellnerová vedoucí Úseku právního +420 950 179 131 +420 777 467 683
Ing. Ondřej Varta, Ph.D. vedoucí Úseku inspekce BOZP +420 950 179 141 +420 777 354 908
Mgr. Dalimila Solnická vedoucí Úseku inspekce PVP +420 950 179 172 +420 777 467 685
Ing. Michal Kubík vedoucí Úseku inspekce NLZ +420 950 179 151 +420 731 663 806
Ing. Martin Duda vedoucí Úseku informatiky +420 950 179 160 +420 776 761 765
Mgr. Blanka Matějková interní auditorka +420 950 179 103  

 

Menu