Informace z pracovněprávních vztahů

Nová úprava ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele od 1. 1. 2024

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2024 přinesla novou úpravu ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele, a to konkrétně v ustanovení § 324a. Dodavatel je nyní odpovědný za mzdy, platy a odměny zaměstnanců subdodavatele v rozsahu, v němž se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele. Tato odpovědnost se vztahuje až do výše minimální mzdy. Pro účely těchto ustanovení se za dodavatele považuje stavební podnikatel podle §14d stavebního zákona, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele. Za poddodavatele se považuje též agentura práce, která pro provádění činností podle věty druhé k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance.

Zjistit více

18. 1. 2024

Změna základní sazby zahraničního stravného pro rok 2024

Od 1. 1. 2024 jsou změněny základní sazby zahraničního stravného pro rok 2023 vyhláškou č. 341/2023 Sb. uveřejněné ZDE.

Zjistit více

8. 1. 2024

Změna cestovních náhrad od 1. 1. 2024

Vyhláška č. 398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

Zjistit více

3. 1. 2024

Minimální mzda v roce 2024

Od 1. ledna 2024 je minimální mzda 18 900 Kč a minimální hodinová mzda 112,50 Kč - viz nařízení vlády č. 396/2023 Sb. vyhlášené dne 27. prosince 2023.

Zjistit více

3. 1. 2024

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb., rozeslané dne 20. 12. 2023, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2023 činí 42 427 Kč (dosud 39 306 Kč).

Zjistit více

28. 12. 2023

Zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele

Za účelem sjednocení kontrolních postupů při kontrolách prováděných oblastními inspektoráty práce se zaměřením na oblast agenturního zaměstnávání a rovněž pro orientaci agentur práce a uživatelů vydal Státní úřad inspekce práce Metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016: 

Metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016 (1.12 MB)

Menu