Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb., rozeslané dne 20. 12. 2023, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb., rozeslané dne 20. 12. 2023, o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2023 činí 42 427 Kč (dosud 39 306 Kč).

Poznámky:

z této průměrné mzdy se od roku 2022 odvíjí výše:

  • náhrady přiměřených výdajů spojených s pohřbem,
  • jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých.

Související platný předpis:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele

Za účelem sjednocení kontrolních postupů při kontrolách prováděných oblastními inspektoráty práce se zaměřením na oblast agenturního zaměstnávání a rovněž pro orientaci agentur práce a uživatelů vydal Státní úřad inspekce práce Metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016: 

Metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016 (1.12 MB)

Menu