Otázky a odpovědi

Vysílání pracovníků

Státní úřad inspekce práce na základě ust. § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů: „poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické osoby, a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.“

Vysílání pracovníků - obecné informace

Menu