O výsledcích kontrolních akcí

Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí

Stejně tak jako Státní úřad inspekce práce vypracovává roční program kontrolní činnosti, musí kontrolní činnost rovněž monitorovat a vyhodnocovat. Za tímto účelem pak vydává dle ust. § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí za uplynulý rok, které předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a informuje o nich vyšší odborové orgány a organizace zaměstnavatelů.

Menu