Potvrzení podle § 324a odst. 8 zákoníku práce

vydáváRučení dodavatele (stavebního podnikatele) za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele a vydávání potvrzení podle § 324a odst. 8 zákoníku práce

V souvislosti se zavedením ručení dodavatele (stavebního podnikatele) za mzdové nároky zaměstnanců jeho subdodavatele podle § 324a zákoníku práce vydává Státní úřad inspekce práce jedno z potvrzení podle § 324a odst. 8.

O ručení naleznete více informací ZDE 

O potvrzení podle § 324a odst. 8. zákoníku práce žádá vždy příslušný poddodavatel.

Žádost by měla obsahovat požadavek na vydání potvrzení o tom, že žadateli nebyla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000,-Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, a to v období (variantně):

  • 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti
  • 12 měsíců předcházejících datu, které žadatel konkrétně uvede (den, měsíc, rok)

Potvrzení vydává pouze Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě, oblastní inspektoráty práce tato potvrzení nevydávají.

Za předpokladu, že podaná žádost bude úplná a dostatečně určitá (nejlépe do datové schránky SÚIP: cmwaazf), bude vyřízena zpravidla do 30 dnů.

Žádosti jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny.

 

Menu