Školení obsluhy tlakových nádob

Školení obsluhy tlakových nádob

Publikováno: 4. 4. 2024

Dotaz:

Je při periodickém školení obsluhy tlakových nádob opakovaném po 3 letech nutný praktický zácvik pro daný typ tlakové nádoby (praktický zácvik byl proveden výrobcem provozovaného zařízení při jeho instalaci a uvedení do provozu např. před 5 lety), nebo pouze postačí opakované přezkoušení znalostí zaměstnanců bez praktického zácviku.

Odpověď:

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nepožaduje provádět při  opakovaném přezkoušení obsluh tlakových nádob po 3 letech opět praktický zácvik, jak je patrno z ust. § 24 odst. 6 nařízení vlády. Praktické zacvičení se u stávajících obsluh provede tehdy, když dojde ke změně typu nádoby, rekonstrukci stávajícího zařízení, úpravě systému řízení, změně bezpečnostní výstroje apod.
Menu