Všechny články

Všechny články


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - VŘ 7170

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj (ID SM 06711007).

Zjistit více

23. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - VŘ 7169

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj (ID SM 06421004).

Zjistit více

23. 5. 2024

Inspekce práce zemí Visegrádu v Opavě řešily souvislosti nelegálního zaměstnávání s úrazy na pracovištích

Opava – Státní úřad inspekce práce hostil v Opavě ve dnech 14.–15. května 2024 jednání expertů inspekcí práce ze zemí V4 (tedy ze Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky) a z Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA). Cílem pracovního setkání na téma „Řetězení dodávky pracovní síly, jeho dopady na pracovní úrazovost a příležitosti pro spolupráci“ bylo zamyslet se společně nad negativními jevy na současném pracovním trhu a pokusit se navrhnout možné přístupy, které by mohly pomoci situaci zlepšit.

Zjistit více

22. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa právník Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - VŘ8

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení  a obsazení pracovního místa právník (ID SM 08301102)

Zjistit více

22. 5. 2024

vydáváRučení dodavatele (stavebního podnikatele) za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele a vydávání potvrzení podle § 324a odst. 8 zákoníku práce

V souvislosti se zavedením ručení dodavatele (stavebního podnikatele) za mzdové nároky zaměstnanců jeho subdodavatele podle § 324a zákoníku práce vydává Státní úřad inspekce práce jedno z potvrzení podle § 324a odst. 8.

Zjistit více

25. 1. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 7044

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 05301105).

Zjistit více

21. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce - VŘ 7046

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce (ID SM 01601216).

Zjistit více

21. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce - VŘ 7045

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce (ID SM 01601215).

Zjistit více

21. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 7042

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 05411111).

Zjistit více

21. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo metodik inspektor úseku inspekce NLZ Státního úřadu inspekce práce VŘ 7021

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo metodik inspektor úseku inspekce NLZ Státního úřadu inspekce práce (ID SM 01711205).

Zjistit více

21. 5. 2024

Pracovní doba řidičů MHD a linkových (někdy taky příměstských) autobusů, kdy žádná z linek nepřekročí 50 km

Zjistit více

20. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - VŘ7

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník (ID SM 09301107)

Zjistit více

20. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - VŘ 6903

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (ID SM 09711003).

Zjistit více

17. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - VŘ 6902

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro jihomoravský kra a Zlínský kraj (ID SM 09501011).

Zjistit více

17. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu - VŘ 6901

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (ID SM 03421111).

Zjistit více

17. 5. 2024

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 14993_10.20_24

Zjistit více

15. 5. 2024

Povinně zveřejňované informace

Státní úřad inspekce práce

Zjistit více

2. 3. 2021

Zúčastnili jsme se zasedání celoevropského Výboru vrchních inspektorů práce

Ve dnech 7. a 8. května 2024 se uskutečnilo v Bruselu už 85. zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC). SLIC sdružuje všechny inspekce práce Evropské unie i zemí Evropského sdružení volného obchodu a funguje jako poradní výbor Evropské komise, který je zaměřen na prosazováním právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). SLIC rovněž definuje společné zásady inspekce práce a umožňuje vzájemné sdílení dobré praxe a zkušeností.

Zjistit více

10. 5. 2024

Kazuistika č. 3: Použití nefunkčních osobních ochranných pracovních prostředků s následkem závažného poranění zaměstnance

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na konkrétních příkladech z naší kontrolní praxe, samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

3. 5. 2024

Kontakty OIP Hlavní město Praha

OZNÁMENÍ

Zjistit více

2. 3. 2021

Menu