Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo metodik inspektor úseku inspekce NLZ Státního úřadu inspekce práce VŘ 7021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo metodik inspektor úseku inspekce NLZ Státního úřadu inspekce práce VŘ 7021

Publikováno: 21. 5. 2024

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo metodik inspektor úseku inspekce NLZ Státního úřadu inspekce práce (ID SM 01711205).

VŘ 7021

Menu