Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - VŘ 7169

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - VŘ 7169

Publikováno: 23. 5. 2024

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj (ID SM 06421004).

VŘ 7169

Menu