Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 7042

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 7042

Publikováno: 21. 5. 2024

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (doprava a opravárenství) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 05411111).

VŘ 7042

Menu