Kontakty OIP Hlavní město Praha

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

${nazev.getData()?has_content?string(

OZNÁMENÍ

Z důvodu rekonstrukce budovy Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „inspektorát“), Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 s předpokládaným datem zahájení prací od ledna 2024 a předpokládanou dobou trvání 9 měsíců. Z tohoto důvodu bude od 11. 12. 2023 budova pro veřejnost uzavřena.

Pracoviště inspektorátu jsou po dobu rekonstrukce přemístěna na tyto adresy:

1. Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6 – podatelna, sekretariát vedoucího inspektora, odd. inspekce II (vyhrazená technická zařízení a stavebnictví), oddělení inspekce nelegálních zaměstnávání

2. Náměstí Barikád 1122/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 – právní oddělení, oddělení inspekce I (BOZP), oddělení inspekce III (pracovněprávní vztahy)

Poradenství pro klienty je poskytováno každé pondělí a středu:

Osobně na adrese:          Náměstí Barikád 1122/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Telefonicky:                    950 179 335

Pro účely poskytování poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů ve všech pracovních dnech je možné přednostně využít speciální tzv. „Zelenou linku“ +420 800 606 070.

Provoz recepce a podatelny bude převeden na adresu: Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6 od 11. 12. 2023, tel. 950 179 310 (není určeno pro poradenství).

Potvrzení ve smyslu ust. § 324a odst. 8 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že subjektu nebyla v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pro dodavatele pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, vydává Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě. Bližší informace lze nalézt ZDE

Adresa: Kladenská 103/105, Vokovice, 160 00 Praha 6 (mapa
IČO: 750 46 962
Telefon: +420 950 179 310
Fax: +420 950 179 358
E-mail: praha@suip.cz
E-podatelna: epodatelna.praha@suip.cz
Datová schránka: dqiefdg
Menu