Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 8143

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 8143

Publikováno: 10. 6. 2024

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (ID SM 10421114).

VŘ 8143

Menu