Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce - VŘ 7045

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce - VŘ 7045

Publikováno: 21. 5. 2024

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo správce informačních a komunikačních technologií Státního úřadu inspekce práce (ID SM 01601215).

VŘ 7045

Menu