Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referent kybernetické bezpečnosti Státního úřadu inspekce práce VŘ 10392

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referent kybernetické bezpečnosti Státního úřadu inspekce práce VŘ 10392

Publikováno: 8. 11. 2023

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo referent kybernetické bezpečnosti Státního úřadu inspekce práce (ID SM 01001203).

VŘ 10392

Menu