Kampaň SLIC na téma hodnocení nebezpečných látek na pracovištích

Kampaň SLIC na téma hodnocení nebezpečných látek na pracovištích

Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) zorganizoval informační a kontrolní kampaň zaměřenou na zlepšování podmínek a činností při nakládání s nebezpečnými látkami v malých a středních podnicích.

V České republice kampaň v období 2010-2011 zajišťoval Státní úřad inspekce práce společně s oblastními inspektoráty práce. 
Celoevropskou kampaň zaměřenou na nakládání s nebezpečnými látkami na pracovištích bude doprovázet slogan „Nebezpečné látky: Identifikuj, vyhodnoť a přijmi opatření“. Portugalská inspekce práce byla pověřena koordinací kampaně. Pro kontrolní činnost bezprostředně následující po informační části kampaně, byly vybrány čtyři sektory ekonomické činnosti, a to: nábytkářský průmysl, oprava vozidel, průmyslové a chemické čištění a pekařství. Každý členský stát EU kampaň prováděl v jednom nebo více z těchto sektorů dle vlastního uvážení.

Kromě skutečného zlepšení pracovních podmínek si kampaň kladla za cíl dosáhnout zlepšení souladu s evropskou legislativou při nakládání s nebezpečnými látkami na pracovištích a přispět ke snížení počtu nemocí z povolání a pracovních úrazů v EU.
Kampaň v České republice probíhala v oblastech nábytkářského průmyslu a chemického čištění.

 

Menu