Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR

Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR

Zpráva o realizaci projektu OP LZZ - Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR, CZ.1.04/2.2.00/11.00013

Státní úřad inspekce práce zahájil dne 1. 7. 2011 realizaci výše uvedeného projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem projektu bylo připravit a realizovat soubor metodických, organizačních a provozních opatření vedoucích k omezení nelegálního zaměstnávání občanů ČR i cizích státních příslušníků a dokončit započatý proces zavedení klientského přístupu ve službách zaměstnanosti (ÚP ČR) tím, že SÚIP převezme a zefektivní kontrolu nelegálního zaměstnávání a zaměstnávání cizinců a prohloubí kontrolní spolupráci v rámci celého rezortu.

Realizace projektu přinesla také systémové sjednocení kontrolní činnosti a přispěla ke zvýšení efektivity prováděných kontrol optimalizací skladby a propojením kontrolních kapacit.

Informace k projektu:

 • Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR (252.69 kB)
 • Veřejná zakázka - Poskytování mobilních, hlasových a datových služeb mobilního operátora, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářských potřeb (první vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářských potřeb (druhé vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří (první vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří (druhé vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka – Nájem mobilních kanceláří (třetí vyhlášení), dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka - Výběr dodavatele kancelářské a výpočetní techniky vč. spotřebního materiálu k tiskárnám, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka – Propagační předměty a tiskařské práce, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka - Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
 • Veřejná zakázka - Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních prostředků, dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na našem webu pod veřejnými zakázkami.
Menu