Veřejná zakázka - Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ - UKONČENO

Veřejná zakázka - Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ - UKONČENO

Publikováno: 28. 5. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ".
Tato veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR", reg. č. CZ.1.04/2.2.00/11.00013. Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu: Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Lhůta pro podávání nabídek: 15.6. 2012 do 10:00

Informace o projektu a výběrovém řízení jsou rovněž uveřejněny na stránkách ESF.

Vzhledem ke skutečnosti, že kritéria formální správnosti splnila pouze jedna nabídka, hodnocení nabídek neproběhlo, neboť by hodnotící komise hodnotila pouze jednu nabídku.

Dne 29. 6. 2012 byla podepsána smlouva s uchazečem Sdruženi CEPAC-Morava.

 

Dokumenty k veřejné zakázce:

Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ

 

Další dokumenty k veřejné zakázce (smlouvy,seznam subdodavatelů atd.):

Menu