Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - ZRUŠENO

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - ZRUŠENO

Publikováno: 18. 5. 2015

Název: „SÚIP – stavební úpravy školicího střediska“

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – sanaci suterénních prostor školicího střediska a přilehlého zděného oplocení pozemku na adrese Zukalova
č.p. 1276/3, 746 01 Opava - Předměstí.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 5. 2015 v 10 hodin.

Dokumenty k veřejné zakázce:

18.5.2015 ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Oznámení o zrušení zadávacího řízení

1. Písemná výzva k podání nabídek
Písemná výzva k podání nabídky


2. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace


3. Dokumentace stavebních úprav
A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
c_01_situační zákres
CUZ(2)
01_SEZNAM PŘÍLOH
02_TT VÝPOČET_titl
02_TT VÝPOČET
03_PŮDORYS 1.PP+REZ (stávající)
04_PŮDORYS DRENÁŽE
05_DETAIL DRENÁŽE
SANACE-PŮDORYS
SANACE-TZ
EM2014-107 - SÚIP - Školící středisko - stavební úpravy I. etapa VV
Zukalova Opava - VÝKAZ VÝMĚR SANACE

Menu