Veřejné zakázky

Veřejné zakázky


V současné době není vyhlášena veřejná zakázka, k níž ZZVZ nebo interní směrnice SÚIP ukládá povinnost uveřejnění na úřední desce SÚIP.

Oznámení 

Státní úřad inspekce práce uveřejňuje veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) od 24. 8. 2018 na jediném profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/suip_cz

Na tomto profilu uveřejňuje taktéž informace k zakázkám realizovaným prostřednictvím e-tržiště Národního elektronického nástroje (dále jen NEN), u kterých vyplývá povinnost uveřejnění informací dle ZZVZ.

Od data 24. 8. 2018 je původní profil zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_13.html zneaktivněn.

Informace k zakázkám realizovaným před datem 24. 8. 2018 budou doplňovány na tomto neaktivním profilu.

Veřejné zakázky realizované prostřednictvím NEN jsou zveřejněny na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/suip_cz

V případě, že ZZVZ nebo interní směrnice SÚIP zakládají povinnost zadavateli uveřejnit veřejnou zakázku na úřední desce SÚIP, jsou veřejné zakázky uveřejněny na: https://www.suip.cz/web/suip/uredni-deska

Menu