Úřední deska OIP

Úřední deska Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Podatelna - úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 14:00

E-podatelna

Adresa elektronické podatelny: epodatelna.usti@suip.cz

Informace k příjmu e-podání jsou k dispozici zde.

Aktuální záznamy na úřední desce


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistent vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - VŘ 3164

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo asistent vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (ID SM 07100801).

Zjistit více

28. 3. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (hutnictví a strojírenství) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - VŘ 2662

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (hutnictví a strojírenství) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (ID SM 07411005).

Zjistit více

13. 3. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (zdvihací zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - VŘ 2661

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (zdvihací zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (ID SM 07421005).

Zjistit více

13. 3. 2023

Menu