Otázky a odpovědi

Pracovněprávní vztahy

Státní úřad inspekce práce na základě ust. § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů: „poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické osoby, a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.“

Pracovní poměr

Postup před vznikem pracovního poměru #

Vznik pracovního poměru #

Vznik dalšího pracovněprávního vztahu #

Změny pracovního poměru #

Skončení pracovního poměru #

Odstupné #

Neplatné rozvázání pracovního poměru #

Pracovní doba a doba odpočinku

Odměňovaní za práci

Náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce

Překážky v práci

Překážky v práci na straně zaměstnance #

Překážky v práci na straně zaměstnavatele #

Péče o zaměstnance

Agenturní zaměstnávání

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Menu