Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj- VŘ 10636

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj- VŘ 10636

Publikováno: 15. 11. 2023

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (ID SM 09201004).

VŘ 10636

Menu