Všechny články

Všechny články


Nabídka nepotřebného majetku č.j. 18207_10.20_24

Zjistit více

14. 6. 2024

Naši inspektoři řídili komisi hodnotící fungování španělské inspekce práce

Výbor vrchních inspektorů práce v EU (SLIC) pravidelně posuzuje fungování jednotlivých národních inspektorátů práce, a to „peer-to-peer“ hodnocením (tedy volně přeloženo jako rovný s rovným), kdy komise složená ze zástupců jiných národních inspektorátů práce hodnotí u inspektorátu práce posuzovaného členského státu schopnost kontrolovat dodržování předpisů k zajištění BOZP v Evropské unii. Cílem takovýchto hodnocení je rovněž podpora výměny informací a zkušeností mezi členskými státy a sbližování evropských systémů inspekce práce.

Zjistit více

13. 6. 2024

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 16924_5.20_24

Zjistit více

12. 6. 2024

Nabídka nepotřebného majetku č.j. 16921_5.20_24

Zjistit více

12. 6. 2024

Změny při oznámení vyslání

Od 1. července 2024 platí nová pravidla při plnění povinnosti oznámit vyslání pracovníků do České republiky. 

Zjistit více

10. 6. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (hutnictví a strojírenství) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 8196

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (hutnictví a strojírenství) Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04411108).

Zjistit více

11. 6. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (zdvihací zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - VŘ 8144

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (zdvihací zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (ID SM 08421007).

Zjistit více

10. 6. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 8143

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (ID SM 10421114).

Zjistit více

10. 6. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (zemědělství a potravinářství) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 8142

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (zemědělství a potravinářství) Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (ID SM 10411003).

Zjistit více

10. 6. 2024

Platnost odborných a závazných stanovisek k VTZ - TZ

Zjistit více

7. 6. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 7611

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04501002).

Zjistit více

31. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 7610

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04301103).

Zjistit více

31. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 7607

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04711007).

Zjistit více

31. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 7609

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04711011).

Zjistit více

31. 5. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici operátor IT Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - VŘ9

Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici operátor IT (ID SM 09410702) VŘ 9/2024

Zjistit více

31. 5. 2024

Povinně zveřejňované informace

Státní úřad inspekce práce

Zjistit více

2. 3. 2021

Kazuistika č. 2: Udušení dvou zaměstnanců v podzemní šachtě tepelného přivaděče

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na příkladech z naší kontrolní praxe, upravených za účelem větší názornosti a samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

28. 3. 2024

Kazuistika č. 3: Použití nefunkčních osobních ochranných pracovních prostředků s následkem závažného poranění zaměstnance

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na příkladech z naší kontrolní praxe, upravených za účelem větší názornosti a samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

3. 5. 2024

Kazuistika č. 1: Výbuch zásobníku hořlavé kapaliny s následkem vážného poranění OSVČ

V tomto pravidelném seriálu vám chceme ukazovat na příkladech z naší kontrolní praxe, upravených za účelem větší názornosti a samozřejmě dostatečně anonymizovaných, jak došlo k haváriím či porušením zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení, v pracovněprávní oblasti či v oblasti zaměstnanosti. Identifikujeme si, jak k tomu došlo, co bylo příčinou, a ukážeme si, co dělat, abyste se podobných situací v budoucnu vyvarovali. Budeme rádi, když si z našich kazuistik vezmete ponaučení a pokud přispějeme k tomu, že tímto způsobem zabráníme i třeba jen jedné havárii na pracovišti, těžkému pracovnímu úrazu či závažnému porušení zákona, tak tato naše činnost bude mít smysl.

Zjistit více

22. 2. 2024

Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí

Stejně tak jako Státní úřad inspekce práce vypracovává roční program kontrolní činnosti, musí kontrolní činnost rovněž monitorovat a vyhodnocovat. Za tímto účelem pak vydává dle ust. § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních akcí za uplynulý rok, které předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a informuje o nich vyšší odborové orgány a organizace zaměstnavatelů.

Zjistit více

13. 3. 2021

Menu