Změny při oznámení vyslání

Změny při oznámení vyslání

Důležité upozornění:

Od 1. července 2024 platí nová pravidla při plnění povinnosti oznámit vyslání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb do České republiky.

Oznámení vyslání zahájená po 30. červnu 2024 

Vyslání pracovníků do ČR, která budou zahájena po 30. červnu 2024, bude možné oznámit pouze přes registrační portál - od 1. července 2024 dostupný na této webové stránce.

Pokud vysílající zaměstnavatel zašle od 1. července oznámení o zahájení vyslání pouze na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR, má se za to, že nesplnil oznamovací povinnost. Platná budou pouze ta oznámení, která budou podána prostřednictvím nového registračního portálu.

Po 1. 7. 2024 nebude online formulář pro zahájení/ukončení vyslání již dostupný na portálu MPSV.

Formulář pro oznámení zahájení vyslání ve formátu pdf bude též stažen z portálu MPSV.

Vyslání, jejichž zahájení byla oznámená do 30. června 2024 na Úřad práce ČR - ukončení, prodloužení či změny

Od 1. července bude možné ve věci vysílání pracovníků činit vůči Úřadu práce ČR pouze podání, kterým se ukončuje, prodlužuje či mění vyslání, které bylo zahájeno do 30. června 2024.

Ukončení a změny oznámení vyslání pracovníků do ČR bude možné provést dvěma způsoby:

 

Menu