Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu - VŘ 5154

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu - VŘ 5154

Publikováno: 24. 5. 2023

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení ekonomicko-provozního Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (ID SM 03201004).

VŘ 5154

Menu