Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 4995

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 4995

Publikováno: 18. 5. 2023

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (ID SM 30002302).

VŘ 4995

Menu