Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 4795

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj - VŘ 4795

Publikováno: 12. 5. 2023

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor PVP Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (ID SM 04501004).

VŘ 4795

Menu