Centrální registr elektronizace úkonů inspekce práce

Centrální registr elektronizace úkonů inspekce práce

Od 08/2010 do 10/2014 probíhala realizace IOP projektu s reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06450: Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce (REÚIP).

Prvními výběrovými řízeními realizovanými v rámci projektu byla řízení na „poskytovatele publicity projektu“ a „administrátora projektu“. Následně byl vysoutěžen hlavní zhotovitel - „implementátor technického řešení", který měl za úkol naplnit hlavní záměr projektu, tzn. vytvořit centrální registr REUIP a provázat jej s Informačním systémem základních registrů (ISZR). Projektový záměr byl úspěšně naplněn.

Menu