Novinky

Oznámení o omezení poskytování poradentsví

Na konzultačních místech nebude ve dnech 27.12 – 30.12.2016 poskytováno poradenství. Provoz OIP České Budějovice a Regionální kanceláře Jihlava zůstává beze změn.

Zjistit více

23. 12. 2016

Podněty občanů ke kontrolní činnosti u...

Občané, kteří Státnímu úřadu inspekce práce podají podnět ke kontrole u zaměstnavatelů, nejčastěji upozorňují na případná porušení pracovněprávních předpisů týkajících se...

Zjistit více

12. 12. 2016

Zpravodaj č.4/2016

Vyšlo číslo Zpravodaje 4/2016, v němž se mj. můžete dočíst o aktuálním trendu suplování pracovního poměru dohodou o provedení práce či se inspirovat úspěšnými projekty...

Zjistit více

28. 11. 2016

Prevence pracovní úrazovosti a výsledky...

Program implementace systému řízení bezpečnosti práce do celkového firemního řízení „Bezpečný podnik“ pomáhá firmám již 20 let. Také díky tomuto programu se předchází vzniku...

Zjistit více

18. 11. 2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na...

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora PVP Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Zjistit více

25. 10. 2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na...

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora zaměstnanosti oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých...

Zjistit více

25. 10. 2016

Poradenská činnost orgánů inspekce práce a...

Na přelomu srpna a září si finanční problémy jednoho z významných jihočeských zaměstnavatelů vyžádaly mimořádné navýšení poradenské činnosti Oblastního inspektorátu práce pro...

Zjistit více

26. 9. 2016

INFORMACE pro zaměstnance, kterým jejich...

Zjistit více

29. 8. 2016

Zpravodaj č. 3/2016

Vyšlo číslo Zpravodaje 3/2016, v němž se mj. dočtete o problematice skladování velkoobjemových balíků slámy a sena, o šetření příčin výbuchu, k němuž došlo loni...

Zjistit více

26. 8. 2016

Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a...

Dva případy nerovnosti v odměňování mužů a žen zjistili inspektoři práce při specializovaných kontrolách u vytipovaných zaměstnavatelů ze sféry veřejné správy a služeb....

Zjistit více

10. 8. 2016

Deváté setkání držitelů titulu „Bezpečný...

Již podeváté se zástupci Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj setkali se zástupci společností, které jsou držiteli osvědčení „Bezpečný podnik“....

Zjistit více

1. 8. 2016

Bezpečnost práce při použití harvestorových...

Největší riziko při použití harvestorových technologií těžby dříví v lese spočívá v zásahu lidského činitele. Bližší informace o problematice bezpečnosti práce při...

Zjistit více

13. 7. 2016

Bilaterální jednání zástupců české a polské...

Zaměstnávání zahraničních pracovníků, nelegální práce cizinců a agenturní zaměstnávání představovaly hlavní témata jednodenního jednání zástupců Národního inspektorátu práce...

Zjistit více

24. 6. 2016

Zpravodaj č. 2/2016

Vyšlo číslo Zpravodaje 2/2016, v němž se mj. dočtete o tematice bezpečnosti práce na řemeslných soutěžích učňovské mládeže oboru stavebnictví, o zkušenostech inspektorů...

Zjistit více

6. 6. 2016

Další plánované kontroly v oblasti bezpečnosti...

Inspektoři práce letos mj. zavítají také do pekárenských a cukrárenských provozů s cílem prověřit celý systém bezpečnosti práce od zajištění vstupních surovin, přes...

Zjistit více

26. 5. 2016

Osvědčení "Bezpečný podnik" získalo dalších 12...

Zástupcům 12 společností předali  náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce...

Zjistit více

12. 5. 2016

Informace pro projektanty, investory a stavební...

Zásady výběru projektových dokumentací staveb ke zpracování vyjádření ze strany Oblastního inspektorátu práce v Plzni.

Zjistit více

2. 5. 2016

Vybrané plánované kontroly v oblasti...

S inspektory práce se letos mohou setkat zaměstnavatelé na staveništích, v divadlech, v kuchyních, školních jídelnách, hotelích, kempech a dalších provozech. Bližší...

Zjistit více

13. 4. 2016

Nelegální zaměstnávání v roce 2015 a výsledky...

V porovnání s rokem 2014 došlo v roce 2015 k nárůstu počtu zjištěných nelegálně zaměstnaných osob, a to jak občanů ČR, tak i cizinců a občanů...

Zjistit více

14. 3. 2016

Zásady hodnocení srovnatelných pracovních a...

Za účelem sjednocení kontrolních postupů při kontrolách prováděných oblastními inspektoráty práce se zaměřením na oblast agenturního zaměstnávání a rovněž pro orientaci agentur...

Zjistit více

11. 3. 2016

Menu