Novinky

Certifikáty

Slavnostní předání certifikátů "Bezpečný podnik" se uskutečnilo v prostoru brněnského Výstaviště. Zástupci třinácti firem, které splnily požadavky programu Bezpečný podnik,...

Zjistit více

13. 5. 2008

Informace o výsledcích kontrolních akcí roku 2007

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu dodržování předpisů v oblasti pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti a ochrany zdraví...

Zjistit více

2. 5. 2008

Evropská správná praxe pomáhá snížit počet...

Za svůj projekt v rámci prevence muskuloskeletálních poruch (MSD), které jsou nejčastějším typem nemocí souvisejících s prací v Evropě, bylo oceněno v rámci evropské soutěže...

Zjistit více

27. 2. 2008

Staré výtahy nemusí být nutně nebezpečné

Otázka bezpečnosti výtahů se již delší dobu staví do centra pozornosti a objevuje se jako předmět debat odborné i široké veřejnosti. Hladinu tohoto problému...

Zjistit více

1. 2. 2008

Státní úřad inspekce práce brání práva...

Samozřejmou součást trhu práce v ČR tvoří rovněž zaměstnávání cizích státních příslušníků. Tento prvek s sebou přináší vedle pozitivních také určité negativní jevy, jako jsou...

Zjistit více

1. 2. 2008

Slavnostní předání ocenění Bezpečný podnik a...

Dne 23. října 2007 proběhlo slavnostní předání ocenění „Bezpečný podnik“ a „Správná praxe“ v Kaiserštejnském paláci v Praze. Tato ocenění předali zástupcům úspěšných podniků...

Zjistit více

23. 10. 2007

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas...

Program Bezpečný podnik napomáhá k zavedení integrovaného řízení bezpečnosti - bezpečnostního managementu, který odpovídá požadavkům směrnic EU a existujícím...

Zjistit více

19. 6. 2007

Menu