Zaměstnavatelem „nelegálů“ byl uchazeč o zaměstnání

Zaměstnavatelem „nelegálů“ byl uchazeč o zaměstnání

Publikováno: 15. 6. 2012

14 zaměstnavatelů umožnilo nelegální práci - tuto skutečnost zjistil oblastní inspektorát práce při kontrolách provedených během hodiny na brněnském Zelném trhu.

26 inspektorů Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně ve spolupráci s Policií ČR provedlo kontrolu nelegálního zaměstnávání na brněnském tržišti Zelný trh. Během hodiny bylo zkontrolováno 50 podnikatelů-nájemců prodejních stánků. Závislou práci vykonávalo celkem 39 osob z toho 17 osob ji vykonávalo nelegálně, což jim umožnilo 14 podnikatelů. Ve spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR bylo zjištěno, že 6 nelegálně pracujících osob a 5 zaměstnanců bylo vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Skutečně kuriózní je případ, kdy kontrolovanou osobou byl podnikatel, který je sám evidován jako uchazeč o zaměstnání a umožnil výkon nelegální práce dalším dvěma osobám, kdy jedna z nich je také uchazečem o zaměstnání a pobírá podporu v nezaměstnanosti!

Oblastní inspektorát bude s jednotlivými podnikateli, kteří nelegální práci umožnili i s osobami, které nelegální práci vykonávaly zahajovat správní řízení o uložení pokuty.

Menu