Vyšel nový Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce

Vyšel nový Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce

Publikováno: 21. 12. 2023

V nejnovějším čísle Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce se mimo jiné dočtete o kontrolách zaměřených na zastřené zprostředkování zaměstnání, dozvíte se, jak je to s bezpečností práce při používání žebříků a naleznete zde rovněž shrnutí požadavků nové legislativy pro provoz vyhrazených technických plynových zařízení či výsledky 7. ročníku soutěže Profesionál BOZP. Přejeme příjemné čtení.   

Menu