Výběrové řízení - právník / právnička

Výběrové řízení - právník / právnička

Publikováno: 2. 9. 2013

Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa pro realizaci projektu OP LZZ „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ právník / právnička.
Místo výkonu práce: Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Regionální kancelář ve Zlíně, Čiperova 5182, Zlín .
Upozornění: Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena na 30.9.2013 (včetně).

Více se dočtete v přiloženém dokumentu.

Menu