Výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa inspektor/inspektorka