Výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa inspektor/inspektorka

Výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa inspektor/inspektorka

Publikováno: 20. 7. 2012

Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení systemizovaného místa inspektor/inspektorka se zaměřením na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specializace stavebnictví.

Místo výkonu práce: Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, regionální pracoviště Liberec – výkon činnosti v oblasti Libereckého kraje.

Uzávěrka výběrového řízení: 19. 8. 2012.

Více do dočtete v přiloženém dokumentu.

Menu