Patnáct firem získalo ocenění „Bezpečný podnik“ i přes komplikace spojené s pandemií covid-19

Patnáct firem získalo ocenění „Bezpečný podnik“ i přes komplikace spojené s pandemií covid-19

Publikováno: 13. 11. 2020

Opava – Spousta firem musela v letošním roce kromě obvyklých každodenních problémů ještě čelit následkům pandemie covid-19,  přesto se našly podniky, které se rozhodly udělat pro bezpečnost svých zaměstnanců na pracovištích něco navíc nad rámec zákonem stanovených povinností, což stvrzuje udělení osvědčení „Bezpečný podnik“. Všechny oceněné firmy jej získaly už poněkolikáté a obdiv zaslouží společnost ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, která je „Bezpečným podnikem“ už poosmé.

Letošní jarní slavnostní předávání ocenění „Bezpečný podnik“ bylo kvůli omezením způsobeným pandemií covid-19 zrušeno a stejně tak to dopadlo i na podzim. Nicméně podmínky, které bylo třeba splnit pro jeho získání, zůstávají stále stejné a dokazují, že managementy oceněných společností dávají při řízení svých firem stejnou prioritujak ekonomickým hlediskům, tak ochraně zdraví svých zaměstnanců na pracovištích. Osvědčení „Bezpečný podnik“ se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorátů práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 77 společností (57 tisíc zaměstnanců), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 1. 11. 2020 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.; divize Stavební zámky, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, se sídlem v Praze
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín, se sídlem v Praze
 • ČZ a.s., provozovna Strakonice, se sídlem v Praze
 • ČZ Řetězy, s.r.o., se sídlem ve Strakonicích
 • ČZ Strojírna, s.r.o., se sídlem ve Strakonicích
 • HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem v Praze
 • Chropyňská strojírna, a.s., se sídlem v Chropyni
 • KDYNIUM a. s., se sídlem v Kdyni
 • Lovochemie, a.s., se sídlem v Lovosicích
 • Robert Bosch, spol. s r.o., se sídlem v Českých Budějovicích
 • SENCO Příbram spol. s r.o., se sídlem v Příbrami
 • THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., se sídlem v Dačicích
 • TRCZ s.r.o., se sídlem v Lovosicích
 • VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem v Třinci

Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce budou program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

O programu "Bezpečný podnik"

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu