Omezení úředních hodin pro veřejnost

Omezení úředních hodin pro veřejnost

Publikováno: 29. 12. 2020

Státní úřad inspekce práce a všechny oblastní inspektoráty práce vzhledem k aktuální pandemické situaci omezují od 30. prosince 2020 do 10. ledna 2021 úřední hodiny pro veřejnost. Ty nyní budou v pondělí v době od 8:00–13:00 hod a ve středu v době od 12:00–17:00 hod. SÚIP i nadále doporučuje veřejnosti upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu s úřadem ve všech případech, kdy je to možné.

K těmto změnám dochází na základě usnesení vlády č. 1379, kterým s účinností od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům zahájit omezený provoz.
Menu