Naši inspektoři řídili komisi hodnotící fungování španělské inspekce práce

Naši inspektoři řídili komisi hodnotící fungování španělské inspekce práce

Publikováno: 13. 6. 2024

Výbor vrchních inspektorů práce v EU (SLIC) pravidelně posuzuje fungování jednotlivých národních inspektorátů práce, a to „peer-to-peer“ hodnocením (tedy volně přeloženo jako rovný s rovným), kdy komise složená ze zástupců jiných národních inspektorátů práce hodnotí u inspektorátu práce posuzovaného členského státu schopnost kontrolovat dodržování předpisů k zajištění BOZP v Evropské unii. Cílem takovýchto hodnocení je rovněž podpora výměny informací a zkušeností mezi členskými státy a sbližování evropských systémů inspekce práce.

V prvním červnovém týdnu tým pod vedením našich dvou inspektorů-metodiků hodnotil španělskou inspekci práce (Inspección de Trabajo y Seguridad Social). Hodnotící komise navštívila inspektoráty v Madridu, Seville a Valencii. Český Státní úřad inspekce práce čeká takováto evropská evaluace v příštím roce a hodnotící komisi povedou zástupci švédské inspekce práce (Úřad pro pracovní prostředí - Arbetsmiljöverket).

Menu