Informace Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám po skončení nouzového stavu

Informace Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám po skončení nouzového stavu

Publikováno: 13. 4. 2021

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek ve vztahu ke krizovým opatřením vlády č. 1049, č. 1291, č. 54, č. 137, č. 206 od 27. února 2021, a po skončení nouzového stavu dne 12. dubna 2021.

Vyjádření bylo zpracováno Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Poradním sborem hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky.

Menu