Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG)

Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG)

Publikováno: 2. 11. 2010

V roce 2009 provedly Oblastní inspektoráty práce (dále jen „OIP“) v souladu s programem kontrolní činnosti kontroly v oblasti „Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG)“.

Menu