Norská kampaň zaměřená na řidiče nákladní dopravy

Norská kampaň zaměřená na řidiče nákladní dopravy

„Mother presents“ (Máma uvádí) je iniciativa a název kampaně, která si klade za cíl zlepšit informovanost o specifických norských pravidlech a silničních podmínkách mezi zahraničními profesionálními řidiči kamionové dopravy a jejich zaměstnavateli. Iniciativa je společným projektem svazů zaměstnavatelů, svazů zaměstnanců a veřejných orgánů.

Odkaz na stránky kampaně v českém jazyce: motherpresents.org

Menu