Kampaň SLIC zaměřená na prevenci následků uklouznutí

Kampaň SLIC zaměřená na prevenci následků uklouznutí

V roce 2014 se Státní úřad inspekce práce zapojil do informační a inspekční kampaně pořádané Výborem vrchních inspektorů práce (SLIC) členských států Evropské unie. Kampaň cílila na prevenci pracovních úrazů zapříčiněných uklouznutím a zakopnutím na stejné rovině.

Koordinací kampaně byla pověřena estonská inspekce práce.

Menu