Kampaň SLIC "Posviťme si na břemena"

Kampaň SLIC "Posviťme si na břemena"

Osvětová a inspekční kampaň k ruční manipulaci s břemeny byla zahájena Výborem vrcholných inspektorů práce (SLIC) v roce 2007. 

Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí o rizicích souvisejících s ruční manipulací s břemeny a podpořit řešení, která eliminují nebo značně snižují ruční manipulaci. Tato kampaň si rovněž kladla za cíl dopomoci k lepšímu pochopení zásad obsažených v evropské směrnici 90/269/EHS, která se týká ruční manipulace s břemeny.

 

Menu