Hlášení vzniku havárie

Hlášení vzniku havárie

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazená technická zařízení je dle ust. § 22 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o VTZ"), povinna bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce (dále jen „OIP") příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Samotné ohlášení vzniku havárie lze realizovat vůči místně příslušnému OIP prostřednictvím telefonického hovoru, e-mailové korespondence, datové schránky, případně osobně na OIP.

Kontaktní údaje na OIP pro ohlášení vzniku havárie:

 OIP  Telefon  E-mail  Datová schránka
 OIP pro hlavní město Prahu  950 179 310  praha@suip.cz  dqiefdg
 OIP pro Středočeský kraj  950 179 400  stredni.cechy@suip.cz  nhtefdc
 OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu  950 179 511  budejovice@suip.cz  n7wefgn
 OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj  950 179 611  plzen@suip.cz  uiqeezx
 OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj  950 179 711  usti@suip.cz  xy7efgi
 OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj  950 179 800  hradec@suip.cz  8sgefgc
 OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj  950 179 900  brno@suip.cz  a9heffd
 OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj  950 179 211  ostrava@suip.cz  5bzeezt

Bližší vyjádření k ust. § 22 zákona o VTZ a vzor hlášení vzniku havárie naleznete níže.

Vyjádření k havárii (146.07 kB)

Hlášení vzniku havárie - vzor (85.47 kB)

Menu