Orgány inspekce práce v Evropě

Orgány inspekce práce v Evropě

Státní úřad inspekce práce jako ústřední orgán inspekce práce plní úlohu národního inspektorátu práce České republiky. Následující tabulka obsahuje odkazy na oficiální webové stránky orgánů, které rovněž plní funkci národních inspektorátů práce, z nichž většina má své zastoupení v evropských (SLIC - Výbor vrchních inspektorů práce, ELA - Evropský orgán pro pracovní záležitosti) a mezinárodních (IALI - Mezinárodní asociace inspekce práce) pracovních skupinách a organizacích. 

 

Státní vlajka Země Neformální název orgánu
Belgie Ministerstvo práce
Bulharsko Inspektorát práce
Dánsko Úřad pro pracovní prostředí
Estonsko Inspektorát práce
Finsko Inspektorát práce
Francie Ministerstvo práce
Chorvatsko Inspektorát práce
Irsko Inspektorát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Island Inspektorát práce
Itálie Inspektorát práce
Kypr Inspektorát práce
Lichtenštejnsko Státní správa
Litva Inspektorát práce
Lotyšsko Inspektorát práce
Lucembursko Inspektorát práce
Maďarsko Ministerstvo inovací a technologií
Malta Inspektorát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Německo Ministerstvo práce
Nizozemsko Ministerstvo práce
Norsko Ministerstvo práce
Polsko Inspektorát práce
Portugalsko Inspektorát práce
Rakousko Inspektorát práce
Rumunsko Inspektorát práce
Řecko Ministerstvo práce

Slovensko Inspektorát práce
Slovinsko Inspektorát práce
Spojené království Inspektorát bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Španělsko Ministerstvo práce
Švédsko Úřad pro pracovní prostředí

 

Menu